Przypominamy użytkownikom pojazdów mechanicznych o konieczności dostosowania się na naszym Osiedlu do zasad ruchu drogowego, dotyczących „strefy zamieszkania”. Zwróćmy uwagę sąsiadowi, dostawcom i naszym gościom. 

Strefa zamieszkania to specjalny obszar, gdzie obowiązują specyficzne normy prawne. Strefy takie wyznacza się przeważnie na osiedlach mieszkaniowych w celu spowolnienia ruchu pojazdów i  zapewnienia pieszym bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W strefie zamieszkania pieszy powinien czuć się bezpieczny.

Zasady obowiązujące w strefie zamieszkania:

-prędkość pojazdów ograniczona do 20 km/h,

-pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami,

-pozostawienie pojazdu na postoju jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach.

-kierujący pojazdem wyjeżdżającym ze “strefy zamieszkania” zostaje o tym poinformowany przez znak drogowy D – 41, co jest jednoznaczne z koniecznością zachowania szczególnej ostrożności oraz ustąpienia pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, jako włączający się do ruchu,

-skrzyżowania w strefie zamieszkania występują jako równorzędne bez dodatkowego oznakowania ostrzegawczego,

-występujące progi zwalniające nie muszą być oznakowane znakami pionowymi i poziomymi dlatego, że obowiązująca prędkość to 20 km/h,

Art. 2. pkt. 16. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2012 poz. 1137 ze zm.) Prawo o ruchu drogowym “Strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi”

Zachowaj ostrożność na drodze
Tagi:

Dodaj komentarz