Komentarz do “Zaproszenie na Walne Zebranie mieszkańców 11 VI 2018

 • 2018-06-08 z 19:13
  Permalink

  Nabywając prawa do domu na osiedlu Nowiec potwierdzone aktem notarialnym nabyliśmy prawo do części wspólnych osiedla jako prawo przechodu wszystkimi drogami wewnętrznymi i terenami zielonymi jakie przysługuje wszystkim współwłaścicielom działek osiedla.
  Niestety nasze prawo zostało nam ograniczone przez zamknięcie części ulicy Wichrowe Wzgórza 51 -77 (działka nr 139/55) bez informacji i konsultacji z nami.

  Nie zgadzamy się ze obecnym stanem niedostępności ww części osiedla i wzywamy Pana jako Zarządcy do przywrócenia stanu prawnego części wspólnej (wolny dostęp) podlegającej zarządzaniu firmy Gestor.

  Chciałbym podkreślić, iż ograniczenie dostępu do części wspólnych może nastąpić jedynie po 100% akceptacji jego współwłaścicieli.

  Niedorzecznością jest zarazem wysyłanie pisma do UM w Gdańsku oraz publikowanie tego pisma na portalu osiedla (Notatka z zebrania Rady Osiedla (13 XI 2017)”) przez mieszkańca nieprawnie zagrodzonej części ulicy Wichrowe Wzgórze, który jest oburzony nieprzejezdnością ulicy Nowiec. (…. Paweł i Gaweł …) .

  Proszę o dodanie tego punktu do planu zebrania członków osiedla 11 czerwca.

Dodaj komentarz