Komentarz do “Boże Narodzenie 2016

 • 2017-02-04 z 23:05
  Permalink

  Chciałbym skomentować zakusy wydawania moich pieniędzy prezentowane w rozesłanym do mieszkańców pismie Zarządu Osiedla.

  Nie mam w sobie ani krzty empatii finansowej i chęci partycypowania w kosztach związanych ze skutkami nawałnic 14/15 lipca ubiegłego roku, w szczególności:
  – odbudowy skarpy w rejonie zamkniętej części osiedla, gdzie nie można zwerifikować ilości podjazdów przedgarażowych, które zostały 100 % zabudowane co mogło przyczynić się do niewydolności układów odprowadzania wód deszczowych z powodu, iż zostały zmienione parametry obliczeniowe stosowane do wymiarowania ww.

  Przy okazji obwieszczania bezwzględnego zakazu ingerencji w drzewostan i roślinność porastającą skarpy pragnę zwrócić się z prośbą o werifikacje ingerencji ww. podczas urządzania ogrodów w lokalizacji , gdzie nastąpiło osunięcie skarpy w zamknietej częsći osiedla jak i koło boiska sportowego i egzekwowanie należności od osób, które doprowadziły swoja ingerencją do ww.

  Osuniecie skarpy i zarazem zarwanie chodnika przy dojściu do boiska sportowego można rozpatrywać w zkresie rejkomii (do dewelopera – 5 lat odpowiedzialności), ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, iż do ww przyczynia się budowa budynku jednorodzinnego w bliskiej odległości.

  Sprawa urwiska kolo stacji trafo jak i osunięcia ziemi na końcu Etapu E osiedla jest bezprzecznym przykładem nieumiejętnego zabezpieczenia ww. , jednakże ze względu na termin przekazania ww. na rzecz osiedla nie mozna zastosować tu ani gwarancji ani rejkomii w myśl KC art 568.
  Problem niewydolności układów odprowadzania wód deszczowych z dolnego rejonu Etapu E występuje od początku oddania tego etapu do użytku, czego wynikem jest ogromna kałuża występująca zawsze po normalnych opadach i nie jestem skłony zgodzić się z ekspertyza przedstawioną przez Zarząd w stosunku do ww lokalizacji.

  Pragnę zwrócić się z prośbą do Zarządu Osiedla, aby nie zatrudniał do likwidowania skutków nawałnicy firm, które były wykorzystane podczas tworzenia osiedla.
  Chciałbym nadmienić także, iż każdą niekorzystną dla osiedla ekspertyzę można zwerifikować zlecając inną ekspertyzę firmię spoza województwa pomorskiego.

Dodaj komentarz