Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków służy procesowi zebrania wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.
Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, zaloguj się,  wypełnij deklarację i wyślij ją.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy (do 1 lipca 2022).
Więcej informacji na stronie GUNB.
Deklarację można też złożyć w Urzędzie Miejskim.
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki i lokale mieszkalne w wersji pdf

Artykuł o obowiązku wypełniania deklaracji

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Dodaj komentarz