Prosimy o zapoznanie się decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie stanu naszej skarpy.
DECYZJA PINB z dnia 24 stycznia 2017

Zdjęcia do komentarza do artykułu:

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Tagi:                

Komentarze 3 thoughts on “Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 • 2017-02-08 z 14:59
  Permalink

  W niedawnym piśmie Rady Osiedla podkreślono całkowity zakaz ingerencji w strukturę pozamieszkalną. Trochę późno, bo ktoś musiał się zgodzić na różnego rodzaju dobudowy i powiększone zagrodzenia działek, np. na wchodzące głęboko w las ogrody przy ul. Wichrowe Wzgórze, praktycznie uniemożliwiające przewidywane oryginalnie wejście do lasu. Także sposób na bezsenność, polegający na miejscowej zmianie typu nawierzchni ulicy, nie wynikał z racjonalnych przesłąnek, ale z indywidualnych wyobrażeń (przesądów). Wydaję się, że jakaś mała ale zdeterminowana grupa narzuca całemu Osiedlu swoje wizje (uprzedzenia). Dotyczy to szczególnie postulatu wprowadzenia komunikacji minibusowej. Ponieważ zawzięci przeciwnicy minubusa występują samowolnie do Zarządu Transportu Miejskiego w imieniu społeczności Nowca (oddzielnie prześlę kopię odpowiedniego pisma z ZTM), to proszę Radę Osiedla o rozesłanie pisemnego zapytania w tej sprawie do wszystkich mieszkańców i podjęcie działań zgodnych z wolą większości.

 • 2017-02-07 z 14:45
  Permalink

  Szanowni Państwo, w związku z decyzją PINBu, zwracam się o chociażby orientacyjne odniesienie się do określenia „koszty robót należy określić jako wysokie” 🙂 Prawdopodobnie jednorazowe obciążenia Właścicieli wysokimi kwotami mogą się spotkać z uzasadnionym sprzeciwem, dlatego proponuję włączenie dodatkowych comiesięcznych opłat (fundusz remontowy) na poczet usuwania skutków obsunięć już od kolejnego rachunku, proporcjonalnie do udziału w ww. wskazanych działkach. Do ustalenia pozostaje, czy działanie mieści się ustawowo lub na podstawie umowy usług zarządzania do czynności niewymagających zgody wszystkich Właścicieli. Kwestie ewentualnych samowoli w zakresie utwardzania terenów podjazdów w obrębie terenów objętych pracami w zakresie wód opadowych można zweryfikować w PINB (czy wnioski o utwardzenie terenu zostały złożone w UM i czy nie wniesiono sprzeciwu).

 • 2017-02-06 z 18:14
  Permalink

  Nie mam w sobie ani krzty empatii finansowej i chęci partycypowania w kosztach związanych ze skutkami nawałnic 14/15 lipca ubiegłego roku, w szczególności:
  – odbudowy skarpy w rejonie zamkniętej części osiedla, gdzie nie można zwerifikować ilości podjazdów przedgarażowych, które zostały 100 % zabudowane co mogło przyczynić się do niewydolności układów odprowadzania wód deszczowych z powodu, iż zostały zmienione parametry obliczeniowe stosowane do wymiarowania ww.

  Przy okazji obwieszczania bezwzględnego zakazu ingerencji w drzewostan i roślinność porastającą skarpy pragnę zwrócić się z prośbą o werifikacje ingerencji ww. podczas urządzania ogrodów w lokalizacji , gdzie nastąpiło osunięcie skarpy w zamknietej częsći osiedla jak i koło boiska sportowego i egzekwowanie należności od osób, które doprowadziły swoja ingerencją do ww.

Dodaj komentarz