Szanowni Państwo,
Na prośbę i w imieniu Rady Osiedla Nowiec informuję, iż z uwagi na ogromne zniszczenia spowodowane nawalnym deszczem w dniach 14-15 lipca 2016 roku, prowadzone są intensywne prace naprawcze. Zawieszone zostały także inne działania na Osiedlu, z wyjątkiem niezbędnych i wymagających natychmiastowych interwencji.
Naprawa skutków nawalnych deszczy wymaga uprzedniego wykonania wielu prac i prowadzenia rozmów niewidocznych na co dzień dla Państwa wzroku, ale koniecznych.
Rada Osiedla Nowiec wraz z administratorem Osiedla od kilku miesięcy prowadzi rozmowy m.in. z: ubezpieczycielem, wykonawcami oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.
Wskazujemy, iż do tej pory wykonane zostały m.in. następujące prace:
1. nawieziono 4 wywrotki ziemi w okolice ogniska i zasypano powstałą w tym miejscu wyrwę;
2. wybrano wykonawcę i zlecono wykonanie ekspertyzy geologicznej, zgodnie z żądaniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
3. kilkakrotnie uczestniczono w wizjach lokalnych z udziałem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
4. wykonano dokumentację zdjęciową zniszczeń;
5. zabezpieczono miejsca najbardziej niebezpieczne;
6. zgłoszono szkody ubezpieczycielowi, w dalszym ciągu prowadzone są rozmowy z ubezpieczycielem i sukcesywnie zgłaszane są kolejne kwoty do wypłaty odszkodowania;
7. na bieżąco trwa poszukiwanie i zbieranie ofert wykonawców prac mających na celu doprowadzenie nieruchomości do stanu sprzed zniszczeń;
8. zlecono dodatkowe (poza zwykłymi) czynności czyszczenia studzienek na Osiedlu.
Oczekujemy na szczegółową ekspertyzę w sprawie czynności na skarpach, celem ich zabezpieczenia i przywrócenia pełnego bezpieczeństwa w obszarach najbardziej zagrożonych.
O bieżących postępach prac są i będą Państwo dodatkowo informowani drogą e-mail przez administratora Osiedla. Informacja stanowić będzie załącznik do comiesięcznych rozliczeń kont, jak w przypadku miesiąca września.
Z poważaniem,
Anna Szypowska
RADCA PRAWNY

PLIK Z POWYŻSZĄ INFORMACJĄ

Informacja o działaniach po nawalnych deszczach
Tagi:        

Komentarz do “Informacja o działaniach po nawalnych deszczach

 • 2017-02-04 z 23:06
  Permalink

  Chciałbym skomentować zakusy wydawania moich pieniędzy prezentowane w rozesłanym do mieszkańców pismie Zarządu Osiedla.

  Nie mam w sobie ani krzty empatii finansowej i chęci partycypowania w kosztach związanych ze skutkami nawałnic 14/15 lipca ubiegłego roku, w szczególności:
  – odbudowy skarpy w rejonie zamkniętej części osiedla, gdzie nie można zwerifikować ilości podjazdów przedgarażowych, które zostały 100 % zabudowane co mogło przyczynić się do niewydolności układów odprowadzania wód deszczowych z powodu, iż zostały zmienione parametry obliczeniowe stosowane do wymiarowania ww.

  Przy okazji obwieszczania bezwzględnego zakazu ingerencji w drzewostan i roślinność porastającą skarpy pragnę zwrócić się z prośbą o werifikacje ingerencji ww. podczas urządzania ogrodów w lokalizacji , gdzie nastąpiło osunięcie skarpy w zamknietej częsći osiedla jak i koło boiska sportowego i egzekwowanie należności od osób, które doprowadziły swoja ingerencją do ww.

  Osuniecie skarpy i zarazem zarwanie chodnika przy dojściu do boiska sportowego można rozpatrywać w zkresie rejkomii (do dewelopera – 5 lat odpowiedzialności), ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, iż do ww przyczynia się budowa budynku jednorodzinnego w bliskiej odległości.

  Sprawa urwiska kolo stacji trafo jak i osunięcia ziemi na końcu Etapu E osiedla jest bezprzecznym przykładem nieumiejętnego zabezpieczenia ww. , jednakże ze względu na termin przekazania ww. na rzecz osiedla nie mozna zastosować tu ani gwarancji ani rejkomii w myśl KC art 568.
  Problem niewydolności układów odprowadzania wód deszczowych z dolnego rejonu Etapu E występuje od początku oddania tego etapu do użytku, czego wynikem jest ogromna kałuża występująca zawsze po normalnych opadach i nie jestem skłony zgodzić się z ekspertyza przedstawioną przez Zarząd w stosunku do ww lokalizacji.

  Pragnę zwrócić się z prośbą do Zarządu Osiedla, aby nie zatrudniał do likwidowania skutków nawałnicy firm, które były wykorzystane podczas tworzenia osiedla.
  Chciałbym nadmienić także, iż każdą niekorzystną dla osiedla ekspertyzę można zwerifikować zlecając inną ekspertyzę firmię spoza województwa pomorskiego.

Dodaj komentarz