W dniu 18.07 (poniedziałek) przy udziale Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miała miejsce wizja lokalna dotycząca szkód wyrządzonych przez czwartkową ulewę. Ocenie poddane zostały dwa budynki zagrożone oraz uszkodzone skarpy na terenie osiedla i w jego sąsiedztwie. W opinii powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego brak jest bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Natomiast w związku ze znacznymi szkodami wyrządzonymi przez ulewę, czekają nas roboty ziemne na dużą skalę. Prace rozpoczną się po uzyskaniu specjalistycznej ekspertyzy skarpy przy schodach i skarp w rejonie terenów rekreacyjnych. W najbliższych dniach zagrożone miejsca zostaną tymczasowo zabezpieczone przed skutkami ewentualnych opadów atmosferycznych. Wszystkie szkody materialne zgłoszone zostały do ubezpieczyciela osiedla.

Prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności w rejonie ogniska, bowiem na terenie miejskim, poza osiedlem (za etapem E), powstały pokaźne wyrwy w skarpie co może stanowić zagrożenie dla bawiących się dzieci.

Gestor

Po ulewie – komunikat, ostrzeżenie
Tagi:    

Dodaj komentarz